Nội quy Thư viện

              TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

NỘI QUY THƯ VIỆN


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
- Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW đều có quyền được cấp thẻ thư viện và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ & Thư viện.
- Khi là bạn đọc của thư viện phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản thẻ, không được cho mượn thẻ; Trường hợp mất thẻ phải báo ngay cho cán bộ thư viện để có biện pháp xử lý và cấp lại thẻ.
- Phải xuất trình thẻ khi đến sử dụng thư viện; Không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc; Không tự ý sao chụp tài liệu.
- Cán bộ, giảng viên và sinh viên ngoài trường ĐHSP Nghệ Thuật TW nếu có nhu cầu nghiên cứu tài liệu phải có giấy giới thiệu, kèm theo chứng minh thư nhân dân và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Giữ gìn vệ sinh chung; Không được ăn uống, hút thuốc và sử dụng các phương tiện nghe nhìn ảnh hưởng tới việc học tập, nghiên cứu của người khác; Không mang vũ khí, chất nổ, chất gây nghiện,... Phải có trách nhiệm bảo quản tài sản cá nhân, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện. Nếu làm hư hỏng, mất mát tài liệu và các trang thiết bị của thư viện phải bồi thường theo quy định của Trung tâm và chịu các hình thức từ cảnh cáo, thu hồi thẻ đến các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
- Lịch làm việc (Phục vụ tất cả các ngày trong tuần trừ chiều thứ 6, Chủ nhật và ngày lễ)
                                         - Sáng: Từ 8h  đến 12h
                                         - Chiều: Từ 13h đến 17h
1. PHÒNG MƯỢN GIÁO TRÌNH
- Bạn đọc được mượn giáo trình về nhà học tập và nghiên cứu.
- Chỉ được tiếp tục mượn tài liệu mới khi đã trả hết tài liệu cũ.
Đối với tài liệu có nhu cầu nghiên cứu tiếp mà đến thời hạn trả bạn đọc phải mang đến để xin gia hạn; Trường hợp để sách quá hạn và không xin gia hạn, bạn đọc sẽ phải nộp phạt theo quy định là 500đ/ngày.
               + Đối với sinh viên: được mượn tối đa là 02 cuốn, thời hạn trả: 20 ngày.
               + Đối với cán bộ, giáo viên: được mượn tối đa 03 cuốn, thời hạn mượn: 1 học kỳ.
2. PHÒNG ĐỌC SÁCH THAM KHẢO
- Bạn đọc được mượn và đọc tài liệu tại chỗ trong giờ làm việc, một lượt mượn tối đa 02 cuốn.
- Đối với cán bộ, giảng viên trường hợp cần thiết có nhu cầu mượn về nhà chỉ được mượn khi có giấy đề nghị và tài liệu đó có trong kho từ 02 bản trở lên.
- Khi có nhu cầu sao chụp tài liệu bạn đọc đăng ký với cán bộ thư viện.
3. PHÒNG ĐỌC BÁO, TẠP CHÍ; TÀI LIỆU NỘI SINH, TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ.
- Không mang mũ nón, túi cặp, tài liệu riêng (kể cả băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM) vào phòng đọc.
- Bạn đọc được vào kho tự chọn tài liệu và chỉ được mượn đọc tại chỗ một đơn vị báo, tạp chí, khóa luận, luận văn, nghiên cứu khoa học hoặc băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM cho một lần sử dụng, đọc xong để tài liệu vào đúng nơi quy định.
4. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET TẠI TRUNG TÂM
- Chỉ được sử dụng máy tính để vào mạng khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học.
- Không vào những trang Web có nội dung không lành mạnh, không trao đổi email, không download bất cứ phần mềm nào về máy tính, bạn đọc muốn sao chép thông tin từ Internet phải được sự đồng ý và hướng dẫn của cán bộ thư viện.
5. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI HOÀN TÀI LIỆU
Bạn đọc làm mất tài liệu phải có nghĩa vụ bồi hoàn với các hình thức sau:
        + Mua trả đúng tên sách đã mượn (đúng tác giả, nhà xuất bản), nộp phí xử lí 10.000đ/bản sách.
        + Bồi hoàn gấp 06 lần theo giá bìa hoặc 700đ/trang photo.
         Khi có khiếu nại về tình hình tài liệu hoặc thái độ phục vụ của cán bộ thư viện, đề nghị bạn đọc gửi thư góp ý vào hòm thư của Thư viện.
                                                                                                        Hà Nội, ngày 24   tháng 6 năm 2011

                                                                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                      Lê Mạnh Hùng