Giới thiệu

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Địa chỉ văn phòng: P407 (TTCNTT) và Tầng 2 (Thư viện) - Nhà E

Điện thoại văn phòng: 024. 62516553

 

 

 

 

Giám đốc:

ThS. Lê Mạnh Hùng

Phòng làm việc: P406 Tầng 4, Nhà E

Điện thoại: 024. 62516553

Email: lmhung@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Anh%20tuan.jpg

 

 

Phó giám đốc:

ThSKhuất Thị Bích Thủy

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà E

Điện thoại: 024.62516553

Email: khuatbichthuy@spnttw.edu.vn

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 681/QĐ-ĐHSPNTW ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Trung tâm Công nghệ Thông tin không ngừng xây dựng và triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống Công nghệ Thông tin trong toàn trường; đồng thời tăng cường thực hiện các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin – truyền thông, như: lập trình, viết phần mềm, thiết kế thi công hệ thống mạng… 

Về công tác đào tạo Trung tâm Công nghệ Thông tin đào tạo các lớp tin học trong toàn trường từ các lớp tin học cơ bản chính khóa, các lớp tin học ngắn hạn cho đến các khóa học chuyên sâu về Công nghệ Thông tin. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được tận tình hướng dẫn từng bước cho đến khi hoàn thành khóa học bởi đội ngũ giáo viên Trung tâm có trình độ cao, nhiệt tình, có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Về công tác Thư viện, vốn tài liệu của thư viện gồm hơn 18,000 bản sách tham khảo và giáo trình cùng với báo, tạp chí thuộc nhiều chuyên ngành khoa học khác nhau như: Văn hóa, nghệ thuật, du lịch, công nghệ thông tin…. Ngoài ra, Thư viện trường còn trang bị cho các máy vi tính nối mạng Internet, hệ thống wifi miễn phí để bạn đọc tìm kiếm tài liệu phục vụ cho học tập. Với sự phong phú về tài liệu, không gian đẹp, thoáng mát, yên tĩnh cộng với sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, Trung tâm hy vọng Thư viện trường là điểm đến thường xuyên được yêu thích của sinh viên, học viên, giảng viên và các bạn đọc trong và ngoài trường.

Dưới sự lãnh đạo và định hướng của Nhà trường, tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Trung tâm trở thành một địa chỉ đào tạo và phát triển CNTT có uy tín, cố gắng từng bước xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng không chỉ trong khuôn viên Nhà trường mà còn lan rộng ra các khu vực xung quanh.

Với tiêu chí “Phát triển cùng công nghệ”, Trung tâm Công nghệ Thông tin luôn là một địa chỉ tin cậy cho học viên tham gia học tập nghiên cứu đem lại hành trang vững bước trong hành trình đi đến tri thức và thành công trong tương lai. 

 I. Chức năng.

- Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu trong thư viện.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng theo hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn trong lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin, thư viện trình Ban giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Điều tra nhu cầu học tập tin học, công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn, đề xuất Ban Giám hiệu quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các hoạt động trong chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

- Tham mưu Ban giám hiệu việc cấp chứng chỉ tin học cho học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác giảng dạy Tin học theo kế hoạch đào tạo của trường.

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông cho cán bộ, giảng viên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

- Tư vấn và thực hiện việc sử dụng, quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng, thiết bị thông tin, website, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của nhà trường.

- Xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và quản lý tài liệu; Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường.

- Tiếp nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện và các dạng tài liệu khác.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

- Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu và thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

* Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Công nghệ thông tin có:

-  Lãnh đạo trung tâm: Giám đốc và Phó Giám đốc

- Các tổ chuyên môn có:

+ Tổ Thư viện;

+ Tổ Công nghệ thông tin.

 

III. Phân công nhiệm vụ 

1. Đ/c Lê Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về toàn bộ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Chỉ đạo các hoạt động chung của Trung tâm.

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc:

+ Lập kế hoạch triển khai công tác tin học và thông tin thư viện;

+ Công tác tổ chức cán bộ của trung tâm;

+ Quản lý công tác Công nghệ thông tin trong trường;

+ Quản lý cơ sở vất chất của đơn vị, theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật, thực hiện nội quy của cán bộ viên chức và các hoạt động đoàn thể của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

2. Đ/c Khuất Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm

- Chịu trách nhiệm trước trưởng đơn vị về công tác thư viện.

- Phụ trách nghiệp vụ thư viện; Điều hành hoạt động thư viện;

+ Xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển thư viện;

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ và sản phẩm thông tin của thư viện, đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu và giải trí của bạn đọc trong và ngoài nhà trường;

+ Cập nhật, chỉnh sửa thường xuyên CSDL sách mới;

+ Trực tiếp làm công tác biên mục, xử lý sách mới;

 - Tham mưu cho Giám đốc về triển khai thực hiện kế hoạch công tác của trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trung tâm.

3. Nguyễn Khắc Huân – Tổ trưởng tổ CNTT

- Chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về công tác Công nghệ thông tin

+ Tham mưu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo hệ thống mạng và hệ thống máy tính của Nhà trường vận hành tốt;

+ Quản lý hồ sơ máy tính và trang thiết bị công nghệ thông tin của Nhà trường.

+ Phụ trách kỹ thuật và quản trị website của Thư viện;

+ Theo dõi, lên kế hoạch, sắp lịch học và thi tin học cơ bản của tổ tin học

+ Tham gia giảng dạy tin học

+ Khắc phục sự cố kỹ thuật mạng, máy tính, máy in của Nhà trường tại khu vực nhà D, E;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trung tâm.

4. Vũ Việt Hoàng - Chuyên viên

 •  Chịu trách nhiệm chính về:

+ Quản lý phòng tin E402 của Trung tâm; bảo trì khắc phục sự cố máy tính tại phòng tin do mình phụ trách;

+ Tham gia giảng dạy tin học;

+ Quản lý giấy tờ giao, nhận máy tính và nhật ký sửa chữa khắc phục sự cố kỹ thuật.

+ Khắc phục sự cố kỹ thuật mạng, máy tính, máy in của nhà trường tại khu vực nhà A, B, C.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trung tâm.       

5. Đ/c Dương Thanh Long – Chuyên viên

 •  Chịu trách nhiệm chính về:

+ Quản lý phòng tin E401 của trung tâm, bảo trì khắc phụ sự cố máy tính tại phòng tin do mình phụ trách;

+ Tham gia giảng dạy tin học;

+ Khắc phục sự cố kỹ thuật mạng, máy tính, máy in của nhà trường tại khu vực nhà Hiệu bộ;

+ Quản lý giấy tờ giao nhận, sổ nhật ký phòng học tin và nhật ký sửa chữa khắc phục sự cố kỹ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trung tâm.

6. Đ/c Nguyễn Thị Phương Hồng - Thư viện viên

 •  Chịu trách nhiệm chính về: Quản lý kho sách giáo trình;

+ Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;

+ Phục vụ bạn đọc mượn trả sách giáo trình.

+ Xếp phích, viết phích tra cứu Tài liệu

+ Bảo quản, sắp xếp tài liệu

 •  Công tác về Website của Trung tâm: Cập nhật tin tức về thông tin - thư viện;
 •  Thực hiện công tác Bổ sung vốn tài liệu

- Theo dõi kiểm kê tài sản của trung tâm;

 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm.

7. Đ/c Vũ Thị Phương – Thư viện viên

 •  Chịu trách nhiệm chính về: Quản lý kho sách quỹ Châu Á.

+ Lên kế hoạch dự trù bổ sung sách;

+ Biên mục tài liệu ngoại văn;

+ Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;

+ Phục vụ bạn đọc tại chỗ;

- Chấm công hàng tháng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm.

8. Đ/c Trần Thị Tâm – Thư viện viên

 •  Chịu trách nhiệm chính về: Quản lý kho sách tham khảo;

+ Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;

+ Phục vụ bạn đọc mượn trả sách tham khảo.

+ Xếp phích, viết phích tra cứu Tài liệu

+ Bảo quản, sắp xếp tài liệu

 • Phối hợp Cập nhật tin tức về thông tin - thư viện lên Website của Trung tâm;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm. 

9. Đ/c Nguyễn Thị Lư – Thư viện viên

 •  Chịu trách nhiệm chính về: Quản lý kho tài liệu nội sinh:

+ Lên kế hoạch dự trù bổ sung báo, tạp chí, biên mục tài liệu kho tài liệu nội sinh;

+ Phục vụ và quản lý bạn đọc;

+ Theo dõi, hướng dẫn bạn đọc tra cứu tìm tin trên mạng, quản lý các máy tra cứu tại phòng đọc;

+ Quản lý cấp phát thẻ thư viện;

 •  Phối hợp Cập nhật tin tức về sách mới, thông tin - thư viện lên Website của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trung tâm.

10. Đ/c Nguyễn Thúy Hà - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm chính về:

- Công tác văn phòng:

+ Công tác văn thư;

+ Tổng hợp báo cáo tháng;

+ Theo dõi công tác chấm công, nghỉ phép, nghỉ ốm hàng tháng; công tác phân loại lao động;

+ Thi đua, khen thưởng;

- Công tác đào tạo:

+ Quản lý sổ theo dõi phòng tin học.

+ Quản lý sổ lên lớp của tổ tin các lớp chính quy;

+ Phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tin học đáp ứng nhu cầu của nhà trường và xã hội.

- Thực hiện thanh quyết toán các hồ sơ có liên quan của trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm.