Lịch phục vụ

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo lịch phục vụ tại thư viện như sau:


- Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7 đối với kho sách tham khảo; từ thứ 2 đến thứ 6 đối với kho sách giáo trình, kho báo tạp chí và tài liệu nội sinh.
            - Thời gian:
                        + Sáng: từ 8h30 – 11h30
                        + Chiều: từ 13h30 – 16h30