Giới thiệu sách

Giáo dục mầm non
29 Tháng Ba 2018

Cuốn sách trình bày những quan điểm cơ bản của giáo dục mầm non. Vai trò của gia đình và các hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ thơ. Các hình thức giáo dục mầm non như giáo dục thẩm mĩ, giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục môi trường trong trường mầm non, giáo dục mầm non nông thôn, sư phạm mầm non.

The enjoyment of music
26 Tháng Ba 2018

The enjoyment of music : An introduction to perceptive listening / Kristine Forney, Joseph Machlis.- 1th ed., shorter version.- New York : W. W. Norton & company, 2011.- 428tr.: ảnh minh họa; 28 cm.

Giới thiệu Ebook mới về Tâm lý học
25 Tháng Ba 2018

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, về mọi mặt của ý thức, vô thức và tư duy. Đây là một bộ môn học thuật thuộc khoa học xã hội, tìm hiểu về các cá nhân và nhóm bằng cách thiết lập những nguyên tắc chung và nghiên cứu những trường hợp cụ thể.