Giới thiệu sách

Giáo dục mầm non

29 Tháng Ba 2018

Giáo dục mầm non: Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết.- In lần thứ 3, có chỉnh lí.

Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm năm 2016.-512tr. ; 21cm.

Cuốn sách trình bày những quan điểm cơ bản của giáo dục mầm non. Vai trò của gia đình và các hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ thơ. Các hình thức giáo dục mầm non như giáo dục thẩm mĩ, giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục môi trường trong trường mầm non, giáo dục mầm non nông thôn, sư phạm mầm non.