Thông báo của thư viện

Thông báo Về việc thời gian đăng ký lớp học hướng dẫn sử dụng Thư Viện

23 Tháng Mười 2017

Trung tâm Thư viện, đã thông báo về việc mở lớp hướng dẫn sử dụng  thư viện cho khóa sinh viên mới nhập trường, xong đến nay số lượng lớp đăng ký học chưa được nhiều. 
Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, được sử dụng đầy đủ các dịch vụ của Thư viện, Trung tâm  xin thông báo tới tất cả các khoa, viện về thời gian đăng ký học lớp hướng dẫn sử dụng thư viện đợt 2 như sau:
- Từ ngày 25/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017.
Sau thời gian trên thư viện sẽ không nhận đăng ký lớp học nữa. Vậy Trung tâm xin thông báo, để các Khoa, Viện nhắc các lớp sớm đăng ký lớp học hướng dẫn sử dụng thư viện, nhằm đảm bảo lợi ích cho chính mình, vì chỉ những sinh viên đã học qua lớp hướng dẫn sử dụng thư viện mới được sử dụng các dịch vụ của thư viện./.
Trân trọng cảm ơn!