Thông báo của thư viện

Thông báo danh mục sách giáo trình mới

23 Tháng Ba 2018
 TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH MỚI
 
STT
TÊN SÁCH
TÁC GIẢ
NƠI XB
NĂM XB
SỐ ĐKCB
1
Giáo trình đại cương khoa học quản lý và quản lý giáo dục
Trần Kiểm,
Nguyễn Xuân Thức
Hà Nội
2015
9663 - 9712
2
Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ nguyên thủy đến đầu thế kỷ X
Nguyễn Cảnh Minh, Đàm Thị Uyên,
Đào Tố Uyên,…
Hà Nội
2013
9784
3
Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập 3: Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858
Nguyễn Cảnh Minh, Đàm Thị Uyên,
Đào Tố Uyên,…
Hà Nội
2012
9785
4
Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập 4: Từ 1858 đến 1918
Nguyễn Cảnh Minh, Đàm Thị Uyên,
Đào Tố Uyên,…
Hà Nội
2012
9786
5
Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập 6: Từ 1945 đến 1954
Nguyễn Cảnh Minh, Đàm Thị Uyên,
Đào Tố Uyên,…
Hà Nội
2013
9787
6
Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập 7: Từ 1954 đến 1975
Nguyễn Cảnh Minh, Đàm Thị Uyên,
Đào Tố Uyên,…
Hà Nội
2012
9788
7
Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập 8: Từ 1975 đến nay
Nguyễn Cảnh Minh, Đàm Thị Uyên,
Đào Tố Uyên,…
Hà Nội
2013
9789
8
Giáo trình lý luận dạy học tâm lý
Nguyễn Hữu Long
Hà Nội
2009
9723 - 9725
9
Giáo trình lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non
Đặng Hồng Phương
Hà Nội
2015
9736 - 9740
10
Giao trình giao tiếp sư phạm
Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn
Hà Nội
2015
9754 - 9783
11
Giáo trình quản lý giáo dục hòa nhập
Nguyễn Xuân Hải
Hà Nội
2010
9713 – 9722
12
Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non
Đinh Hồng Thái
Hà Nội
2015
9741 – 9750
13
Giáo trình Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành
Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga
Hà Nội
2015
9751 – 9753
14
Giáo trình văn hóa Phương Đông
Trần Lê Bảo
Hà Nội
2012
9726 - 9735