Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non
Tháng Ba 29, 2018

Cuốn sách trình bày những quan điểm cơ bản của giáo dục mầm non. Vai trò của gia đình và các hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ thơ. Các hình thức giáo dục mầm non như giáo dục thẩm mĩ, giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục môi trường trong trường mầm non, giáo dục mầm non nông thôn, sư phạm mầm non.

Diệt Virus online, quét Virus trực tuyến
Tháng Tư 03, 2018

Diệt Virus online, quét Virus trực tuyến

Chú ý: phần mềm diệt Virus Trực tuyến chỉ có ưu điểm phát hiện được mọi Virus trong máy chứ ko có khả năng diệt Virus mạnh mẽ như các phần mềm được cài trong máy. Vì vậy khi phát hiện nhiễm Virus, bạn cần cài đặt các phần mềm diệt Virus chuyên dụng để diệt. Tham khảo Phần mềm diệt virus bản quyền tại đây