Bộ sổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ
Tháng Mười 14, 2019

Bộ sổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ

Với mục đích giúp người học có cơ hội thực tế trải nghiệm với tiếng Anh, Bộ Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ đã được biên soạn bởi các chuyên gia và những nhà quản lí tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng cộng đồng thực hành sử dụng ngoại ngữ.